กิจกรรมและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้สนับสนุนท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อท่อเพื่อพัฒนาระบบน้ำและการเกษตรของวิทยาลัยเทคโนโล

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้สนับสนุนท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อท่อเพื่อพัฒนาระบบน้ำและการเกษตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้สนับสนุนท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อท่อเพื่อพัฒนาระบบน้ำ      และการเกษตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เป็นมูลค่า 75,038 บาทถ้วน โดยนายนายเกียรติศักดิ์...
ขยายเวลารับสมัครเข้าเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขยายเวลารับสมัครเข้าเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

#ก้าวทันเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลต้องมาเรียนที่ วท.พระมหาไถ่ หนองคาย #หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับคนพิการที่จบ ปวช. หรือ ม.๖) #หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับคนพิการจบ ม.๓) สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๙๔...
ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

       ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาและได้เข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของคนพิการ มอบโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำที่มั่นคง...
วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี

วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์        พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์...

วิดีทัศน์กิจกรรม