กิจกรรมและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้าเรียน

เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้าเรียน

ประชาสัมพันธ์ #เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้าเรียน #เรียนฟรี #มีอาหาร 3 มื้อ #ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม #เรียนจบหางานให้ทำ #ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
logo

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด  
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย โดยมี นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ...
ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย บริษัทอมตะ คอร์ปอเรซัน จำกัด(มหาชน) และสำนักงานส่งเสริ

บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อโอกาสในการจ้างงานแก่บัณฑิตอาชีวะพันธ์ใหม่

                   วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย บริษัทอมตะ คอร์ปอเรซัน จำกัด(มหาชน)...

วิดีทัศน์กิจกรรม