กิจกรรมและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.10

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ เดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ หนองคาย
รับสมัครคนพิการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้าเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒...
สอบรับนักเรียนใหม่

การสอบรับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยในวันที่ ๓๐...

วิดีทัศน์กิจกรรม